Asianajotoimisto Alex Oy - Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa - puh. (09) 4241 4500 - office@alexlaw.fi
Ota yhteyttä
Soita ja keskustele juristiemme kanssa, tilanteesi arviointi on aina maksuton. Toimistomme on avoinna arkisin klo 9.00-16.00.
(09) 4241 4500
Asianajajamme
toimitusjohtaja, asianajaja, varatuomari
"Kaupan ja teollisuuden sopimukset. Maankäyttöä, rakentamista ja urakointia koskevat sopimukset. Asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat sopimukset. Yhtiöoikeus, työoikeus, markkinaoikeus, avioliitto- ja lapsioikeus, jäämistöoikeus."
Palvelut yksityisasiakkaille

Palvelemme yksityishenkilöitä ja kuolinpesiä eri elämänvaiheissa esiin nousevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Olemme erikoistuneet palveluun seuraavilla oikeudenaloilla:

Asuntokauppaoikeus
 • - Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppasopimukset sekä rakennuttamissopimukset;
 • - Kaupan kohteen virheitä koskevat riidat
 • - Maan- ja huoneenvuokrasopimukset
Avioliitto- ja lapsioikeus
 • - Avioliittoon ja yhteiselämäsuhteisiin ja niiden purkautumiseen liittyvät asiat
 • - Lapsen huolto- ja elatussopimukset
 • - Adoptiojärjestelyt
Jäämistöoikeus ja varallisuuden hallinta
 • - Kuolinpesien pesänselvitykset ja yhteishallintajärjestelyt, perinnönjaot ja niihin liittyvät yksittäistoimet, testamentit ja perunkirjoitukset
 • - Sukupolvenvaihdokset ja varallisuudenhallintajärjestelyt
 • - Perintöverosuunnittelu
Kuluttaja-asiat
 • - Erilaisten kulutustavaroiden ja –palvelujen kauppaan ja välitykseen liittyvät asiat, kuten autojen, veneiden yms kauppaan liittyvät asiat
 • - Korjausrakentamiseen ja pienurakkasopimuksiin liittyvät asiat
Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • - Yksityishenkilöiden henkilövahinkoasiat, liikennevahinko- ja potilasvahinkoasiat sekä työtapaturma-asiat
 • - Vahingonkorvaus- ja vahinkovastuuasiat
 • - Vahinkovakuutuksiin ja vakuutussopimuksiin liittyvät asiat
 • - Koti- ja esinevakuutuksiin sekä muihin yksityishenkilön vakuutuksiin liittyvät asiat
 • - Eläkevakuutusasiat