Palvelumme

Erikoistumisalueemme ovat liikejuridiikka, kiinteistö- ja rakentamisjuridiikka sekä yksityishenkilöiden varallisuusasiat.

Palveluprosessimme on yksinkertainen. Tilanteen ja oikeudellisen tarpeen arviointi on maksuton. Sen jälkeen voit rauhassa miettiä, miten edetään. Jos päätät luottaa meihin, selvitämme ensin tilanteesi tosiseikat huolella ja hallitsemme asiaa koskevan juridiikan. Sen lisäksi ymmärrämme tarpeesi ja tavoitteesi laajemmin ja pääsemme pohtimaan, miten voimme tuottaa lisäarvoa juuri teidän tilanteeseen. Lopuksi teemme selkeät ratkaisuehdotukset ja autamme niiden toteuttamisessa loppuun asti.

Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan tilannettasi. Alkuneuvottelu on aina ilmainen.

Liikejuridiikka

Hoidamme kaikki yrityksen lakiasiat rekisteröinti-ilmoituksen tekemisestä sopimusten laatimiseen ja oikeudenkäynteihin. Emme keskity vain yksityiskohtiin, mutta näemme juridiikan osana liiketoiminnan kokonaisuutta. Meiltä tulette saamaan konkreettisia ideoita ja ehdotuksia selkokielellä. Näin omia resurssejanne vapautuu siihen, mitä parhaiten osaatte. Toimeksiannon sisällöstä ja hinnoittelusta sovitaan selvästi. Toimintamme perustuu luottamukseen sekä joustavaan ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Haluamme tuottaa lisäarvoa ja turvaa liiketoimintaasi.

 • Sopimusten laadinta, tarkastus ja sopimusneuvottelut
 • Yhtiön perustaminen ja yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset
 • Henkilöstö- ja työsuhdeasiat
 • Tietosuoja
 • Kilpailuasiat
 • Immateriaalioikeus
 • Vakuutus- ja vahingonkorvausasiat
 • Saatavien perintä
 • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
 • Koulutukset ja tutkimukset

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvässä juridiikassa on kyse suurista rahamääristä. Kaikki yksityiskohdat on pohdittava ja sovittava huolella. Lakimiehillämme on erityisosaamista ja pitkäaikainen kokemus maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme yksityishenkilöitä, rakennusliikkeitä, rakennuttajia, taloyhtiöitä ja muita rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia.

 • Kaikki rakentamiseen liittyvät sopimukset, järjestelyt ja hankkeet
 • Asunto- ja kiinteistökaupat
 • Asuntokaupan virheet ja rakennusvirheet, kosteusongelmat
 • Yhteisomistus, hallinnanjako, kiinteistön käyttö, tieoikeusasiat, rakennusluvat, naapuriasiat
 • Maankäyttö- ja ympäristöasiat
 • Maanvuokra- ja huoneenvuokrasuhteet
 • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
 • Koulutukset ja tutkimukset

Yksityishenkilöiden lakiasiat

Yleensä on edullisempaa varautua asioihin huolellisesti etukäteen, koska se ehkäisee ikäviä tilanteita ja menetyksiä. Elämässä voi kohdata kuitenkin odottamattomiakin oikeudellisia ongelmia, joissa on paras kääntyä asianajajan puoleen. Haluamme auttaa ihmisiä kunnioittavasti kaikissa elämäntilanteissa.

 • Perintö- ja varallisuusasiat, pesänselvitykset, perinnönjaot, testamentit
 • Perheoikeus ja sukututkimus
 • Vakuutus- ja vahingonkorvausasiat
 • Kuluttajariidat
 • Työsuhdeasiat
 • Yhdistysoikeus
 • Perus- ja ihmisoikeusasiat ja –auditointi
 • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Lakimiehemme

Tiimissämme on vankkaa juridista kokemusta toimintaympäristöstämme. Kaikesta toimiston työskentelystä vastaa asianajaja, jota valvoo Suomen asianajajaliitto. Teemme yhteistyötä asiantuntijoiden, järjestöjen ja päättäjien kanssa, mikä takaa parhaan tiedon ja verkoston toimintamme puitteiksi. Arvojamme ovat tinkimätön osaaminen, joustava ja luottamuksellinen yhteistyö, ja aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaalle - ihmisten arvostaminen.

Ota yhteyttä

Osakas

Juhani Laakso

asianajaja, varatuomari


juhani.laakso@alexlaw.fi

+358 (0)400 423 671